Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
08/25/15

Contact_Organization:
Cloudpoint Geographics
Contact_WorkPhone:
8773778124
Contact_FAX:
8773778124
Contact_Email:
jhodel@cloudpointgeo.com
Date:
08/25/15

Contact_Organization:
POWER Engineers
Contact_WorkPhone:
9204321820
Contact_FAX:
9204321817
Contact_Email:
bill.hoisington@powereng.com
Date:
08/25/15

Contact_Organization:
R.A. Smith National
Contact_WorkPhone:
262-317-3364
Contact_FAX:
262-781-8466
Contact_Email:
kyle.belott@rasmithnational.com
Date:
08/26/15

Contact_Organization:
R.A. Smith National
Contact_WorkPhone:
262-317-3364
Contact_FAX:
262-781-8466
Contact_Email:
kyle.belott@rasmithnational.com
Date:
08/26/15

Contact_Organization:
Onvia
Contact_WorkPhone:
206-373-9500
Contact_FAX:
206-373-7801
Contact_Email:
sourcemgmt@onvia.net
Date:
08/28/15

Contact_Organization:
GRAEF
Contact_WorkPhone:
414-266-9086
Contact_FAX:
414-259-0037
Contact_Email:
mike.paulos@graef-usa.com
Date:
09/01/15

Contact_Organization:
Timmons Group
Contact_WorkPhone:
8042006960
Contact_FAX:
Contact_Email:
sarah.dennis@timmons.com
Date:
09/09/15

Contact_Organization:
Geographic Information Services, Inc.
Contact_WorkPhone:
205-941-0442
Contact_FAX:
205 982-7733
Contact_Email:
kstewart@gisinc.com
Date:
09/14/15

Contact_Organization:
Onvia
Contact_WorkPhone:
206-373-9500
Contact_FAX:
206-373-7801
Contact_Email:
sourcemgmt@onvia.net
Date:
09/18/15

Contact_Organization:
Onvia
Contact_WorkPhone:
206-373-9500
Contact_FAX:
206-373-7801
Contact_Email:
sourcemgmt@onvia.net
Date:
10/02/15

Contact_Organization:
Synergy Sales
Contact_WorkPhone:
262-392-5300
Contact_FAX:
262-392-5310
Contact_Email:
nichol@synergysalesllc.org
Date:
10/22/15

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/21/16