Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
06/12/13

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/13/13

Contact_Organization:
Builders Exchange of Wisconsin
Contact_WorkPhone:
414-763-1520
Contact_FAX:
414-763-2800
Contact_Email:
milwaukee@bxwi.com
Date:
06/13/13

Contact_Organization:
Maxcor, Inc.
Contact_WorkPhone:
815-838-4370
Contact_FAX:
815-838-4616
Contact_Email:
john@maxcor-inc.com
Date:
06/13/13

Contact_Organization:
Pittsburg Tank & Tower Maintenance Co. Inc.
Contact_WorkPhone:
2708269000
Contact_FAX:
8555410514
Contact_Email:
tankieDW1
Date:
06/13/13

Contact_Organization:
construction data company
Contact_WorkPhone:
1-800-872-7878
Contact_FAX:
630-214-3924
Contact_Email:
plans@cdcnews.com
Date:
06/14/13

Contact_Organization:
TMI Coatings, Inc.
Contact_WorkPhone:
651-452-6100
Contact_FAX:
651-452-0598
Contact_Email:
tmi@tmicoatings.com
Date:
06/17/13

Contact_Organization:
base group
Contact_WorkPhone:
303-408-6643
Contact_FAX:
Contact_Email:
contact@basepainters.com
Date:
06/18/13

Contact_Organization:
Jetco, Ltd.
Contact_WorkPhone:
847-525-6479
Contact_FAX:
847-438-3962
Contact_Email:
k.brend@att.net
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
Maguire Iron, Inc.
Contact_WorkPhone:
605-334-9749
Contact_FAX:
605-334-9752
Contact_Email:
info@maguireiron.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
Maguire Iron, Inc.
Contact_WorkPhone:
605-334-9749
Contact_FAX:
605-334-9752
Contact_Email:
info@maguireiron.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
M.K. Painting, Inc.
Contact_WorkPhone:
313-999-8367
Contact_FAX:
517-622-4882
Contact_Email:
jbethellmkpainting@comcast.net
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
LC UNITED PAINTING CO INC
Contact_WorkPhone:
5869792855
Contact_FAX:
5869798053
Contact_Email:
lcunited@aol.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
LC UNITED PAINTING CO INC
Contact_WorkPhone:
5869792855
Contact_FAX:
5869798053
Contact_Email:
lcunited@aol.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
GRAEF
Contact_WorkPhone:
414-266-9078
Contact_FAX:
414-266-9037
Contact_Email:
devon.miller@graef-usa.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
Sherwin Williams
Contact_WorkPhone:
262-391-6537
Contact_FAX:
414-347-0430
Contact_Email:
swrep6129@sherwin.com
Date:
06/19/13

Contact_Organization:
Jetco, Ltd.
Contact_WorkPhone:
847-438-4550
Contact_FAX:
847-438-3962
Contact_Email:
k.brend@att.net
Date:
06/20/13

Contact_Organization:
the base group
Contact_WorkPhone:
303-408-6643
Contact_FAX:
Contact_Email:
contact@basepainters.com
Date:
06/23/13

Contact_Organization:
Classic Protective Coatings, Inc
Contact_WorkPhone:
715-233-6267
Contact_FAX:
715-233-6268
Contact_Email:
heather@classicprotectivecoatings.com
Date:
06/24/13

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
12/10/15