Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
10/26/17

Contact_Organization:
Michels Corporation
Contact_WorkPhone:
503-364-1199
Contact_FAX:
503-391-8317
Contact_Email:
dphelps@michels.us
Date:
10/26/17

Contact_Organization:
Visu-Sewer, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-695-2340
Contact_FAX:
262-695-2359
Contact_Email:
visu-info@visu-sewer.com
Date:
10/26/17

Contact_Organization:
Willkomm Excavating & Grading, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-878-0877
Contact_FAX:
262-878-1337
Contact_Email:
cvoigt@willkommexcavating.com
Date:
10/26/17

Contact_Organization:
Globe Contractors, Inc.
Contact_WorkPhone:
2622460600
Contact_FAX:
2622460730
Contact_Email:
jon@globecontractors.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
Travis Lathrop
Contact_WorkPhone:
414466-4990
Contact_FAX:
414-466-4882
Contact_Email:
travis.lathrop@countymaterials.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
A.W. Oakes & Son, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-886-4474
Contact_FAX:
262-886-1897
Contact_Email:
mnewholm@awoakes.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
Super Excavators, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-252-3200
Contact_FAX:
262-252-8079
Contact_Email:
plans@superexcavators.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
Core & Main
Contact_WorkPhone:
262-786-5186
Contact_FAX:
262-786-4240
Contact_Email:
Eric.Martin2@Coreandmain.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
BXWI
Contact_WorkPhone:
9206878782
Contact_FAX:
9206878705
Contact_Email:
planroom@bxwi.com
Date:
10/27/17

Contact_Organization:
Mid City Plumbing & Heating, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-781-5940
Contact_FAX:
262-781-4005
Contact_Email:
bwoppert@midcityplumbing.com
Date:
10/30/17

Contact_Organization:
construct connect
Contact_WorkPhone:
8003642059
Contact_FAX:
8665708187
Contact_Email:
kayla.hayes@constructconnect.com
Date:
10/31/17

Contact_Organization:
mccanns underground
Contact_WorkPhone:
6088357767
Contact_FAX:
6088357767
Contact_Email:
mccannsundergnd@aol.com
Date:
11/02/17

Contact_Organization:
City of Oak Creek Water & Sewer Utility
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
msullivan@water.oak-creek.wi.us
Date:
11/04/17

Contact_Organization:
UPI
Contact_WorkPhone:
262-548-9451
Contact_FAX:
262-548-0904
Contact_Email:
mike@upiconstruction.com
Date:
11/06/17

Contact_Organization:
Ferguson Waterworks #1479
Contact_WorkPhone:
2629566023
Contact_FAX:
Contact_Email:
erik.lewis@ferguson.com
Date:
11/08/17

Contact_Organization:
Lyra De Asis
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
Lyra De Asis
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
North American Procurement Council
Contact_WorkPhone:
302-450-1923
Contact_FAX:
302-450-1925
Contact_Email:
lyra@napc.me
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
11/09/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
11/29/17

Contact_Organization:
OCWS
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
sricker@water.oak-creek.wi.us
Date:
12/14/17

Contact_Organization:
American Sewer Services, Inc,
Contact_WorkPhone:
2626733100
Contact_FAX:
Contact_Email:
amsewer@yahoo.com
Date:
02/28/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/19/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/19/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/26/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/26/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/26/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/27/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/28/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/02/18

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/09/18

Contact_Organization:
Oak Creek
Contact_WorkPhone:
4147667000
Contact_FAX:
Contact_Email:
bjohnston@oakcreekwi.org
Date:
04/25/18