Contact_Organization:
OCWSU
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
02/16/17

Contact_Organization:
fdfdf
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
tfffs@gmail.com
Date:
02/17/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
02/17/17

Contact_Organization:
A.W. Oakes & Son, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-886-4474
Contact_FAX:
262-886-1897
Contact_Email:
mnewholm@awoakes.com
Date:
02/17/17

Contact_Organization:
DFTomasini
Contact_WorkPhone:
262-820-8300
Contact_FAX:
262-820-8400
Contact_Email:
JennaRose@dftomasini.com
Date:
02/21/17

Contact_Organization:
Payne & Dolan, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-366-5058
Contact_FAX:
262-513-1633
Contact_Email:
kpostotnik@payneanddolan.com
Date:
02/21/17

Contact_Organization:
Willkomm Excavating & Grading, Inc.
Contact_WorkPhone:
262-878-0877
Contact_FAX:
262-878-1337
Contact_Email:
cvoigt@willkommexcavating.com
Date:
02/21/17

Contact_Organization:
Townsend Construction Inc.
Contact_WorkPhone:
414-940-3650
Contact_FAX:
920-455-7272
Contact_Email:
bids@townsendci.com
Date:
02/21/17

Contact_Organization:
UPI, LLC
Contact_WorkPhone:
262-894-2604
Contact_FAX:
262-548-0904
Contact_Email:
mike@upiconstruction.com
Date:
02/23/17

Contact_Organization:
Ferguson Waterworks #1479
Contact_WorkPhone:
2629566023
Contact_FAX:
2629566023
Contact_Email:
erik.lewis@ferguson.com
Date:
02/24/17

Contact_Organization:
Ferguson Waterworks #1479
Contact_WorkPhone:
2629566023
Contact_FAX:
2629566023
Contact_Email:
erik.lewis@ferguson.com
Date:
02/24/17

Contact_Organization:
Ferguson Waterworks #1479
Contact_WorkPhone:
2629566023
Contact_FAX:
2629566023
Contact_Email:
erik.lewis@ferguson.com
Date:
02/24/17

Contact_Organization:
Builders Exchang of Wisconsin
Contact_WorkPhone:
414-763-1520
Contact_FAX:
414763-2800
Contact_Email:
milwaukee@bxwi.com
Date:
02/27/17

Contact_Organization:
Stark Pavement Corporation
Contact_WorkPhone:
414-466-7820
Contact_FAX:
262-784-6840
Contact_Email:
kirth@starkcorp.us
Date:
02/27/17

Contact_Organization:
The Kuehne Company
Contact_WorkPhone:
414-764-4340
Contact_FAX:
414-764-4434
Contact_Email:
kuehnecompany@aol.com
Date:
02/28/17

Contact_Organization:
HD Supply Water Works
Contact_WorkPhone:
262-786-5186
Contact_FAX:
262-786-4240
Contact_Email:
dan.szalacinski@hdsupply.com
Date:
02/28/17

Contact_Organization:
HD Supply Water Works
Contact_WorkPhone:
262-786-5186
Contact_FAX:
262-786-4240
Contact_Email:
dan.szalacinski@hdsupply.com
Date:
02/28/17

Contact_Organization:
American Sewer Services, Inc
Contact_WorkPhone:
2626733100
Contact_FAX:
2626734300
Contact_Email:
amsewer@yahoo.com
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
ECI
Contact_WorkPhone:
262-327-0776
Contact_FAX:
262-671-2024
Contact_Email:
office@ecipro.net
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
Advance Construction, Inc.
Contact_WorkPhone:
920-434-3978
Contact_FAX:
920-434-6228
Contact_Email:
advconst@sbcglobal.net
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
Century Fence
Contact_WorkPhone:
262-547-3331
Contact_FAX:
262-691-3487
Contact_Email:
jvoelker@centuryfence.com
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
Century Fence
Contact_WorkPhone:
262-547-3331
Contact_FAX:
262-691-3487
Contact_Email:
jvoelker@centuryfence.com
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
Mid State Traffic Control Inc
Contact_WorkPhone:
608-516-6665
Contact_FAX:
920-478-3379
Contact_Email:
midstate@tds.net
Date:
03/01/17

Contact_Organization:
All-Ways Contractors
Contact_WorkPhone:
414-491-6906
Contact_FAX:
262-789-1920
Contact_Email:
sam@allwaysinc.com
Date:
03/02/17

Contact_Organization:
DFTomasini Contractors Inc
Contact_WorkPhone:
2628208300
Contact_FAX:
2628208300
Contact_Email:
jennarose@dftomasini.com
Date:
03/02/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/03/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/20/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/20/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
03/29/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/18/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/21/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
04/24/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
05/05/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
05/15/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/14/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/14/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/14/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
07/19/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/02/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/14/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/18/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/28/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
08/30/17

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
10/30/17