Contact_Organization:
ocwsu
Contact_WorkPhone:
414-570-8210
Contact_FAX:
414-570-8215
Contact_Email:
och2o@water.oak-creek.wi.us
Date:
04/17/14

Contact_Organization:
Neumann Company Contractors, Inc
Contact_WorkPhone:
715-333-2282
Contact_FAX:
715-333-2285
Contact_Email:
kczappa@neumannco.com
Date:
04/17/14

Contact_Organization:
Builders Exchange of Wisconsin
Contact_WorkPhone:
414-763-1520
Contact_FAX:
414-763-2800
Contact_Email:
milwaukee@bxwi.com
Date:
04/17/14

Contact_Organization:
Lane Tank Co., Inc.
Contact_WorkPhone:
715-235-3110
Contact_FAX:
715-235-5385
Contact_Email:
lanetank@charter.net
Date:
04/17/14

Contact_Organization:
TMI Coatings, inc.
Contact_WorkPhone:
651-452-6100
Contact_FAX:
651-452-0598
Contact_Email:
tmi@tmicoatings.com
Date:
04/17/14

Contact_Organization:
Maxcor, Inc.
Contact_WorkPhone:
815-838-4370
Contact_FAX:
815-838-4616
Contact_Email:
john@maxcor-inc.com
Date:
04/18/14

Contact_Organization:
M.K. Painting, Inc.
Contact_WorkPhone:
734-285-5861
Contact_FAX:
734-285-5862
Contact_Email:
johnmkpainting@gmail.com
Date:
04/18/14

Contact_Organization:
Central Tank Coatings, Inc.
Contact_WorkPhone:
563-426-5967
Contact_FAX:
563-426-5641
Contact_Email:
ctcinc@alpinecom.net
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Reed Construction Data
Contact_WorkPhone:
630-288-7996
Contact_FAX:
678-680-0722
Contact_Email:
steven.sierra@reedbusiness.com
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Maguire Iron, Inc.
Contact_WorkPhone:
605-334-9749
Contact_FAX:
605-334-9752
Contact_Email:
geardinkj@maguireiron.com
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Maguire Iron, Inc.
Contact_WorkPhone:
605-334-9749
Contact_FAX:
605-334-9752
Contact_Email:
geardinkj@maguireiron.com
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Pittsburg Tank & Tower Maintenance Co. Inc.
Contact_WorkPhone:
270-826-9000
Contact_FAX:
800-934-0801
Contact_Email:
sharalson@watertank.com
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Classic Protective Coatings, Inc.
Contact_WorkPhone:
715-233-6267
Contact_FAX:
715-233-6268
Contact_Email:
heather@classicprotectivecoatings.com
Date:
04/21/14

Contact_Organization:
Jetco, Ltd.
Contact_WorkPhone:
847-438-4550
Contact_FAX:
847-438-3962
Contact_Email:
k.brend@att.net
Date:
04/23/14

Contact_Organization:
Corrpro
Contact_WorkPhone:
330.241.6681
Contact_FAX:
330.723.6065
Contact_Email:
scristell@corrpro.com
Date:
04/24/14

Contact_Organization:
Pam White
Contact_WorkPhone:
270-826-4000
Contact_FAX:
270-831-8595
Contact_Email:
pwhite@pmdtower.com
Date:
04/24/14

Contact_Organization:
American sewer
Contact_WorkPhone:
2626733100
Contact_FAX:
2626734300
Contact_Email:
amsewer@yahoo.com
Date:
04/28/14

Contact_Organization:
Jetco, Ltd.
Contact_WorkPhone:
847-438-4550
Contact_FAX:
847-438-3962
Contact_Email:
k.brend@att.net
Date:
04/30/14

Contact_Organization:
Reed construction data
Contact_WorkPhone:
1‐800‐424‐3996
Contact_FAX:
1‐800‐467‐2860
Contact_Email:
anjali.verma@reedbusiness.com
Date:
04/30/14

Contact_Organization:
Jetco, Ltd.
Contact_WorkPhone:
847-438-4550
Contact_FAX:
847-438-3962
Contact_Email:
k.brend@att.net
Date:
04/30/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
05/01/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
05/05/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
06/17/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
09/10/14

Contact_Organization:
Contact_WorkPhone:
Contact_FAX:
Contact_Email:
Date:
11/13/14